Home > Uncategorized > Statement ng mga Filipino Amerasians sa 2011 Filipino- American Friendship Day

Kami ang United Philippine Amerasians – isang grupong kumakatawan sa mga Filipino Amerasians mula sa mga lungsod ng Angeles at Olongapo; Castillejos, Zambales; at, National Capital Region. Kami ay nabuo pagkatapos ng pagsasamasama sa dalawang araw na kumperensya noong ikalawa hanggang ikatlo ng Hulyo sa Angeles City na may temang “Amerasians: Kaagapay sa Pag-unlad.” Binabati ng United Philippine Amerasians ang mga gobyerno ng mga bansang Pilipinas at Amerika sa pagdiriwang ng 2011 Filipino-American Friendship Day.

Kinikilala namin ang mga kabutihang naidulot ng pagkakaibigan ng dalawang bansa sa buhay ng maraming Pilipino at Amerikano sa Pilipinas at sa iba pang parte ng mundo. Kasama ng pagkilalang ito ang pagpapaalala sa dalawang gobyerno, lalo na sa gobyerno ng Amerika, na ang pagkakaibigan na ito ay nagbunga ng mga supling na ilang dekada ng pinabayaang mabuhay sa iniwang kalsada at pamayanan sa Pilipinas nung inalis ang base militar sa bansa. Kami ang mga supling na inabandona ng isa o parehong magulang at hinahanap ang kalinga ng mga amang Amerikanong sundalo na matagal na panahon nang hindi nakikilala.

Nais naming ipabatid sa gobyerno ng Amerika at Pilipinas ang mga sumusunod:

Karamihan sa aming iniwan, lalo na ang mga black Fiipino Amerasians, ay lumaki at patuloy na nakararanas ng diskriminasyon simula ng pagkabata. Ilan sa amin ang nabuhay ng napakahabang panahon na kinukutya at hindi napagkakatiwalaang mabigyan ng oportunidad dahil sa kulay ng aming balat.

Hinihikayat namin ang gobyerno ng Pilipinas na magsabatas ng isang Anti-Discrimination law na magbibigay proteksyon at gagalang sa karapatan ng tao ano man ang kanyang kulay, lahi at etnisidad. Pansamantala, hinihikayat din ang mga pamahalaang lokal na isa-ordinansa ang isang Anti-Discrimination ordinance upang matugunan ang pangangailangan sa proteksyon ng kanilang mamamayang Amerasians.

Tinatawagan namin ng pansin ang Department of Education, media at iba pang sector ng lipunan na tulungan kami na paliwanagan ang taong bayan tungkol sa diskriminasyo at mga epekto nito. Samahan nyo kami sa pagbuo ng isang kampanyang kumokontra sa diskriminasyon sa Filipino Amerasians.
Ang karamihan sa aming Filipino-Amerasians ay nasadlak sa kahirapan. Ipinanganak ng mga inang naghihirap na sa simula pa lang at iniwan pa ng mga ama. Ang naisilang na henerasyon ay nagmana at nabuhay sa walang hanggang pagdarahop. Marami sa amin ang hindi nakapagtapos ng pagaaral at dahil dito ay hindi rin makahanap ng trabaho. Hiling namin ay maputol na ang “cycle of poverty“ sa amin.

Tinatawag namin ang pansin ng gobyerno ng Amerika na kilalanin ang mga anak nilang pinabayaan dito sa Pilipinas. Bigyan kami ng suportang moral at pinansyal tulad ng scholarships upang makapag-aral hanggang makatapos ng kolehiyo at buksan ang mga pinto ng oportunidad para makapag-trabaho at maiahon ang sarili sa paghihirap.

Huwag din sana kami kalimutan ng mga kapwa Pilipino. Tulungan sana ang libu-libong mga Amerasians na inyong kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kapwa botante na umaasa ng suporta upang makatayo sa sariling mga paa. Hinihiling namin na palawakin ang skills training, entrepreneurship programs and micro-finance assistance upang makatulong na makabuo ng sariling kabuhayan ang mga Filipino Amerasians.

Tinatawagan din namin ng pansin ang business sector at iba pang employers na magbigay ng puwang sa inyong mga opisina, pagawaan o tindahan para sa pagtatrabaho ng Filipino Amerasians. Iminumungkahi naming i-review at i-revise ang “minimum qualifications” ng ilan sa mga trabaho upang mabigyan naman ng pagkakataong makapag-apply ang marami sa aming hindi nakatapos ng pagaaral.
Idinudulog namin ang kalagayan ng mga Filipino-Amerasians na nasadlak sa prostitusyon, ipinagbabawal na gamot (o rugby), adiksyon sa alak at pati na rin ang mga nakararanas ng depresyon at problema sa pagiisip. Iba-iba ang kombinasyon ng dahilan mula kahirapan, diskriminasyon at pagsasarado ng mga oportunidad na siyang nagdala sa kanila sa ganitong kalagayan.

Hinihiling namin na mabigyan ng karampatang serbisyo ng pamahalaan at suporta ng civil society ang ating mga kababayang Amerasians upang masagip sila at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng bagong buhay.

Nais naming ipabatid sa gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika na ang mga Filipino-Amerasians ay pagod na ring mamalimos ng awa at pansin. Ilan na ring mga personalidad o grupo ang sa tingin namin ang gumamit at gumagamit sa isyu namin para sa personal na interes. Sa aming pagbubuo ng organisasyon na United Philippine Amerasians kinikilala namin ang pangangailangan na umambag sa solusyon ng aming problema kaya’t kami ay makikipagugnayan sa mga institusyon na makakatulong sa aming hanay. Kami mismo ay gagawa ng mga hakbang para maipabatid ang mga oportunidad at serbisyong bubuksan ng lipunan. Ito rin ang magsisilbing samahan na magbibigay ng suporta sa aming kapwa Amerasians.

Bilang pangwakas, iginigiit namin na ang aming mga nabanggit na kahilingan ay hindi dapat na ituring na limos at hindi namin dapat ilimos pa. Ito ay karapatan namin bilang mga anak ng Pilipinas at Amerika. Nawa’y sa pagdiriwang ng 2011 Filipino-American Friendship Day ay magising ang pamahalaan ng Pilipinas at Amerika sa mga responsibilidad nitong minsang tinakasan at patuloy na ipinagbubulag-bulagan.

Ipinahayag at nilagdaan ngayong ika-apat ng Hulyo 2011.

Mga Kalahok:

1. Deborah Aragon, Angeles City
2. Jeanette Colocado, Olongapo City
3. Robert Guardiano, Castillejos, Zambales*
4. Genevieve Trece, Castillejos, Zambales*
5. Mc Jerson Gaytos, Olongapo City
6. Illya Oyas Jr, Olongapo City*
7. Angelika Anne Smith, Olongapo City*
8. Catherine Aquino, Olongapo City
9. April Gomez, Olongapo City
10. Ashley Claire Descallar, Angeles City
11. Mark Muega, Angeles City
12. Martin M. Obong, Angeles City
13. Mark Gilbore, Angeles City*
14. Joana Marie Canete, Angeles City
15. Barry Gregor Wirth, Angeles City
16. Christine Shane Jackson, Angeles City
17. Lenires Jones, Angeles City
18. Brenda Moreno, Olongapo City
19. Moises Aragon, Angeles City
20. Margie Sertimo, Angeles City
21. Eugene Ceguerra, Quezon City
22. Jessica Cubilla, Angeles City
23. Anthony Dizon, Angeles City
24. Alwyne Cahilig, Angeles City*
25. Domdie Moore, Angeles City
26. Cristalyn Aquino, Olongapo City
27. Fri-gel Capua, Olongapo City
28. Jamaica Bitonio, Angeles City
29. Michael Morales, Angeles City
30. Temman Ecler, Angeles City
31. Melynn Inciso, Angeles City
32. Mary Ann Riley, Angeles City
33. Saldi Scoot, Angeles City
34. Felton Jay Yanson, Angeles City
35. April Rose Quidet, Olongapo City

Legend:
*Kasapi ng Steering Committee