Home > 2011 > July

Nagka-Buklod featured

Buklod Center & Nagkakaisang Kababaihan (NAGKA), Philippines November 28, 2011 These sister organizations have provided assistance to victims and survivors of military sexual exploitation and trafficking in the “red light” districts of Olongapo City and Angeles City. There, they...

Statement ng mga Filipino Amerasians sa 2011 Filipino- American Friendship Day

Kami ang United Philippine Amerasians – isang grupong kumakatawan sa mga Filipino Amerasians mula sa mga lungsod ng Angeles at Olongapo; Castillejos, Zambales; at, National Capital Region. Kami ay nabuo pagkatapos ng pagsasamasama sa dalawang araw na kumperensya noong ikalawa hanggang ikatlo ng Hulyo sa Angeles City na may temang “Amerasians: Kaagapay sa Pag-unlad.” Binabati ng United Philippine Amerasians ang mga gobyerno ng mga bansang Pilipinas at Amerika sa pagdiriwang ng 2011 Filipino-American Friendship Day. Continue reading Statement ng mga Filipino Amerasians sa 2011 Filipino- American Friendship Day