Latest posts

Statement ng mga Filipino Amerasians sa 2011 Filipino- American Friendship Day

Kami ang United Philippine Amerasians – isang grupong kumakatawan sa mga Filipino Amerasians mula sa mga lungsod ng Angeles at Olongapo; Castillejos, Zambales; at, National Capital Region. Kami ay nabuo pagkatapos ng pagsasamasama sa dalawang araw na kumperensya noong ikalawa hanggang ikatlo ng Hulyo sa Angeles City na may temang “Amerasians: Kaagapay sa Pag-unlad.” Binabati ng United Philippine Amerasians ang mga gobyerno ng mga bansang Pilipinas at Amerika sa pagdiriwang ng 2011 Filipino-American Friendship Day. Continue reading Statement ng mga Filipino Amerasians sa 2011 Filipino- American Friendship Day